liv k vesterskov text photo bio news contact

Foto: Martin Blomqvist

‘i natt är vi sårbara’

Datum: 13/3-30/4

Tid: 8:00-18

Var: Fulltofta

Gör en vandring på cirka 1 km och se konstverket i trädkronorna ‘I natt är vi sårbara’.

Ravinslingan är en “trädbro” som är tillgängslighetsanpassad i Fulltofta strövområde.

Verket vill lyfta ämnet sårbarhet under coronakrisen. Det är en tid då gränserna stänger mellan landsdelar, länder och människor. Som en lång sömn vi inte vet hur länge kommer vara i. I natt är vi sårbara är en vandring i skogen, ett konstverk av gips och omgivning som undersöker samtidens sårbarhet och vad vi kan upptäcka i den och om själva om vi ser efter.

Sårbarheten är skrämmande, särskilt där vi avkräver det perfekta. 

Välkomna!

Projektet utförs av föreningen Sen Kridt i samverkan med Hörby Kommun och Fulltofta, Skånska Landskap.
Läs mer om Fulltofta strövområde https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta